HAWA1375
Strona główna / Wydarzenia / Spotkania / Panel dyskusyjny "Ekologie Kultury"

Panel dyskusyjny "Ekologie Kultury"

Panel dyskusyjny „Ekologie kultury” (Polska)

Prowadząca: Zofia Smolarska

Goście: Joanna Tabaka, Diana Lenonek, Małgorzata Ćwikła, Paweł Błęcki, Wacław Sobaszek, Janusz Adam Biedrzycki

 

Data: 21 sierpnia 2022 / Niedziela

Godzina: 11:00-14:00

Miejsce: Sala C_101, Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3 

Wstęp: wolny, bezpłatny

Czas trwania: 180 minut

Wiek uczestników: bez ograniczeń wiekowych

Panel dyskusyjny prowadzony będzie w języku polskim

Panel dyskusyjny tłumaczony będzie na Polski Język Migowy (PJM)

 

OPIS WYDARZENIA:

Rzeczywistość wokół nas zmienia się diametralnie, otaczający nas klimat jest w krytycznym stanie. Zrujnowane ekosystemy, niestabilność ekologiczna, wymieranie gatunków, zbyt duża eksploatacja zasobów naturalnych - to niezaprzeczalne fakty. Trwamy w impasie, który wymaga natychmiastowych rozwiązań. Kryzys klimatyczny niesie za sobą znaczne problemy ekonomiczne, społeczne, polityczne. Czy można podjąć konkretne działania, aby osiągnąć rzeczywisty zwrot ku lepszemu? Gdzie w tym wszystkim znajdują się instytucje kultury? I najważniejsze pytanie, czy mogą mieć swój udział w zmianach prowadzących do poprawy sposobu myślenia o klimacie i ekologii? 

Niezaprzeczalnie rolą współczesnej kultury jest poszukiwanie rozwiązań i inspirowanie do przeciwstawiania się bezmyślnym działaniom gospodarki kapitalistycznej i nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych. Osoby działające w obszarze kultury powinny aktywizować oraz inspirować społeczności do dbania o relacje między człowiekiem a naturą.

Do panelu zaprosiliśmy specjalistów, praktyków i teoretyków z różnych środowisk naukowych i artystycznych, którzy działają na rzecz zmiany paradygmatu ekologicznego w instytucjach kultury: Joannę Tabakę, Dianę Lenonek, Małgorzatę Ćwikłę, Pawła Błęckiego, Wacława Sobaszka, Zofię Smolarską. 

Podczas panelu poruszymy tematy budowania i rozwijania świadomości postaw proekologicznych w obszarze działań instytucji oraz zastanowimy się nad tym, dlaczego instytucje kultury powinny działać na rzecz ochrony środowiska.

 

INFORMACJE O UCZESTNIKACH:

Zofia Smolarska - teatrolożka, badaczka społeczna, doktora nauk o sztuce. Autorka książki „Rimini Protokoll. Ślepe uliczki teatru partycypacyjnego”. W latach 2017-2021 wykładała na Akademii Teatralnej w Warszawie. Autorka esejów, recenzji i artykułów naukowych, drukowanych m.in. w: „Teatrze”, „Nauce”, „Polish Theatre Journal”, „Theatre Forum” czy „Qualitative Sociology”. W pracy doktorskiej podjęła temat ekologii społecznej w teatrze, badając proces twórczy z perspektywy rzemieślników i innych pracowników warsztatów scenograficznych. Wraz z dr Kamilą Lewandowską badała natomiast kryteria oceny polskiej krytyki teatralnej i polskiego systemu wyższego szkolnictwa artystycznego. Obecnie mieszka w Krakowie, pracując jako redaktorka pism naukowych „Humanities” i „Social Sciences” w wydawnictwie MDPI. 

Joanna Tabaka - ekoedukatorka, trenerka, blogerka i ekspertka ds. promocji, wolontariatu i rozwoju publiczności w kulturze. Współpracowała z Urzędem m.st. Warszawy, w zakresie komunikacji oferty skierowanej do mieszkańców 60+. Podwójna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autorka m.in. publikacji „Zielona Instytucja Kultury. O stawaniu się miejscem kultury przyjaznym naturze”. Miłośniczka roweru, focacci i sauny.

Diana Lelonek - artystka wizualna, autorka prac z pogranicza fotografii, instalacji i bioartu. Laureatka nagrody artystycznej fundacji Vordemberge-Gildewart oraz Paszportów Polityki 2018. Ukończyła studia w katedrze fotografii na Wydziale Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Obecnie jest na studiach doktoranckich i jest asystentką w Pracowni Fotografii Multimedialnej. Główny nurt artystki to relacja człowieka i środowiska, czy też mówiąc bardziej górnolotnie - kultury i natury. Swoje prace wystawiała m.in. w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie (2015); Narodowym Muzeum Sztuki i Kultury Mystetskyi Arsenal w Kijowie (2017); Quad Gallery w Derby (2016); Musée de l’Elysée w Lozannie (2015); Narodowym Centrum Sztuki w Meksyku (2016).

Małgorzata Ćwikła - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Zawodowo związana z Instytutem Kultury UJ. Zajmuje się projektyzacją sektora kultury, metodologią badań jakościowych w zarządzaniu oraz misją kultury w dążeniu do zero emisyjności. W ostatnich latach pracowała przy projektach naukowych mających na celu określenie śladu węglowego przedstawień teatralnych, testowanie posthumanistycznych podejść metodologicznych w badaniu kultury oraz realizację kokreacyjnych działań oddolnych, dotyczących orientacji cyrkularnej w obiektach dziedzictwa kulturowego. Redaktor naczelna czasopisma naukowego „Zarządzanie w Kulturze”.

Paweł Błęcki - urodzony w Gdańsku. Doktorant na ASP w Krakowie. Absolwent Intermediów na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu oraz Fotografii na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Studiował również archeologię i kulturoznawstwo oraz fotografię w Szkole Filmowej FAMU w Pradze. Fotograf, rzeźbiarz, autor obiektów i instalacji. Inicjator działań warsztatowo-partycypacyjnych. Współtwórca kolektywu atystyczno-badawczego Biuro Wspólnej Aktywności, zajmującego się zrównoważoną produkcją oraz dostępnością w polu sztuki.

Wacław Sobaszek - współzałożyciel olsztyńskiej „Pracowni”. Od roku 1982 w gospodarstwie teatralnym w Węgajtach muzykuje, reżyseruje, organizuje festiwal Wioska Teatralna, pisze songi, publikuje wiersze i dzienniki. Współautor programu: „Źródła i przyszłość 2010 - 2030”.

Janusz Adam Biedrzycki - aktor, tancerz, choreograf, reżyser, instruktor teatralny. Absolwent Wydziału Humanistycznego ze specjalizacją Kulturoznawstwo, folklorystyka, etnologia, teatrologia i filmoznawstwo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent Zarządzania kulturą Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego. Współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Teatralnego CHOREA. Członek kursu „Pedagog w Teatrze” organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2010 i 2014 oraz Urzędu Miasta Łodzi w latach 2013 i 2017. Współtwórca podręcznika „Trening fizyczny aktora - od działań indywidualnych do zespołu” (2015), stworzonego we współpracy z PWSFTViT, przy wsparciu IMIT. Opiekun artystyczny i instruktor warsztatowy w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „TAKE OVER: Seeing young audiences through young people’s eyes” (2015-2017), realizowanym w ramach programu Komisji Europejskiej „Creative Europe”, przy udziale British Council. Współautor choreografii i współreżyser spektakli: „Koguty Borsuki i inne Kozły” (2010) i „Upadek - PsychoSomaticGaym" (2010). Pomysłodawca i reżyser spektaklu „Brzydal” (2013), stworzonego w ramach cyklu warsztatów teatralno-tanecznych dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Pomysłodawca i reżyser spektakli: "Vidomi" (2014), "Ciemność. To co jest ukryte" (2017) i "Rój. Sekretne życie społeczne" (2018), stworzonych w ramach cykli warsztatów teatralnych z udziałem osób niewidomych i słabowidzących. Współautor choreografii spektaklu „Studium o Hamletach” (2017), w reżyserii Waldemara Raźniaka, stworzonego we współpracy Teatru CHOREA i Akademii Teatralnej w Warszawie. Reżyser spektakli "Właśnie tu. Właśnie teraz" (2019) i „iGeneration?" (2020), realizowanych przez młodzieżową grupę teatralną. Pomysłodawca i koordynator projektów: „Jak w Ulu” (cykl edukacyjno-integracyjnych, interdyscyplinarnych warsztatów dla osób niewidomych, słabowidzących i młodych animatorów z województwa łódzkiego, 2018); trzech edycji „Laboratorium Kreatywnego Działania” (cykle interdyscyplinarnych szkoleń i warsztatów z zakresu teatru, dla pedagogów, animatorów kultury, seniorów i młodzieży, 2019, 2020, 2021). Od 2014 nieprzerwanie prowadzi młodzieżową grupę teatralną działającą w Teatrze CHOREA. Współpracował m.in. z: neTTheatre w Lublinie (Paweł Passini), Teatrem Pinokio w Łodzi (Konrad Dworakowski), Teatrem Cinema z Michałowic (Dariusz Skibiński), Korniag Theatre z Mińska (Ewgenij Korniag), Earthfall Dance Company z Walii (Jim Ennis), Teatrem Kana ze Szczecina, Teatrem Limen z Warszawy, Teatrem „A3”, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Świdniku, Stowarzyszeniem Integracji Społecznej, Uniwersytetem im. J.J.Lipskiego w Teremiskach, Academy of Arts and Culture w Osijek (Chorwacja), Uniwersytetem Warszawskim (Pedagogika teatru), Poleskim Ośrodkiem Sztuki (międzynarodowy projekt Erasmus +, B.I.G.D.E.A.L.), z mistrzem Butoh Kanem Katsurą (Japonia), choreografem i tancerzem Robertem Haydenem (USA), reżyserką Darą Weinberg (USA).