wls
Wlacz sie spotkanie teatrow OFF owych regionu lodzkiego. fot. HOLLYBABA 64
Wlacz sie spotkanie teatrow OFF owych regionu lodzkiego. fot. HOLLYBABA 19
Wlacz sie spotkanie teatrow OFF owych regionu lodzkiego. fot. HOLLYBABA 29
Strona główna / Wydarzenia / Spotkania / Spotkanie "Włącz się!"

Spotkanie "Włącz się!"

Spotkanie „Włącz się! - sieciowanie teatrów niezależnych”

Tytuł: “Niezależny Teatr Nowego Świata”

Prowadzący: Dariusz Kosiński, Jacek Głomb

 

Data: 27 sierpnia 2022 / Sobota

Godzina: 12:00-14:00

Miejsce: Sala C_101, Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3 

Wstęp: wolny, bezpłatny

Czas trwania: 120 minut

Wiek uczestników: bez ograniczeń wiekowych

Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim

 

OPIS WYDARZENIA:

Kolejne spotkanie „WŁĄCZ SIĘ!” odbędzie się pod hasłem: „Niezależny teatr nowego świata”. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele teatrów i grup niezależnych z regionu łódzkiego oraz Polski. Specjalnymi gośćmi spotkania będą prof. Dariusz Kosiński oraz Jacek Głomb, z którymi porozmawiamy o sile i potencjale teatru niezależnego, odnosząc się do książki „Życie niedokończone”, poświęconej życiu i twórczości Lecha Raczaka. 

Spotkanie otworzy rozmowa z prof. Dariuszem Kosińskim i Jackiem Głombem, wokół książki “Życie niedokończone”. Rozmawiając o doświadczeniu, odwadze i wielkiej mądrości z jaką Lech Raczak tworzył swój teatr przed laty, postaramy się odnaleźć w jego historii inspiracje do stawiania ważnych pytań za pośrednictwem teatru oraz budowania nowej, silnej wspólnoty teatralnej dzisiaj. Tematem spotkania będzie “Niezależny teatr nowego świata”, jako wyzwanie z którym przyjdzie zmierzyć się obecnie twórcom teatru zaangażowanego. Podczas dyskusji skupimy się na bieżących wyzwaniach związanych z tworzeniem i budowaniem społeczności teatralnej. Liczymy, że najbliższe spotkanie jest szansą podzielenia się swoimi doświadczeniami i będzie stanowić inspirację dla twórców zgromadzonych wokół  “WŁĄCZ SIĘ!”.

“WŁĄCZ SIĘ!” jest inicjatywą powstałą w ramach projektu Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr,, którego operatorem jest Fabryka Sztuki w Łodzi, której partneruje Teatr CHOREA. "WŁĄCZ SIĘ!" - ma za zadanie sieciowanie artystów teatru niezależnego w regionie łódzkim, ich edukację oraz wzmacnianie, poprzez proponowane warsztaty i wspólne inicjatywy. Do tej pory udało się nam zorganizować trzy spotkania teatrów niezależnych, dwa o charakterze ogólnopolskim oraz jedno regionalne. Oprócz tego, stale zbieramy bazę kontaktów artystów niezależnych w regionie oraz utworzyliśmy grupę, która usprawnia wymianę informacji między artystami.

Cykliczne spotkania mają za zadanie ułatwić nawiązywanie kontaktów pomiędzy artystami, umożliwiają wymianę doświadczeń i zasobów. “WŁĄCZ SIĘ!” stara się odpowiadać na potrzeby środowiska artystów teatru niezależnego, dając platformę do ich sieciowania. Ma za zadanie podtrzymywać i wdrażać nowe inicjatywy i działania, na rzecz rozwoju środowiska teatrów niezależnych. Czuwa nad przepływem informacji o wydarzeniach w regionie, organizuje tematyczne panele dyskusyjne oraz oferuje merytoryczne warsztaty dla grup teatralnych, z zakresu praktyki oraz organizacji. 

 

INFORMACJE O UCZESTNIKACH:

Dariusz Kosiński - profesor w Katedrze Performatyki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zajmował się historią i teorią sztuki aktorskiej XIX wieku. Zajmował się badaniami nad swoistością polskiej tradycji teatralnej i performatywnej, czego efektem są książki: „Polski teatr przemiany” (Wrocław 2007) oraz autorska synteza dziejów polskich przedstawień „Teatra polskie. Historie” (Warszawa 2010; nagroda Znaku Hestii im. Ks. Prof. J.Tischnera 2011; Nagroda Naukowa im. J.Giedroycia, 2012; książka ukazała się w przekładach na niemiecki, chiński i rosyjski). Obecnie rozwija te badania w kierunku analiz współczesnych przedstawień i dramatów społecznych, m.in. związanych z katastrofa smoleńską (“Teatra polskie. Rok katastrofy”; Warszawa 2012). Swoistym podsumowaniem jego sposobu rozumienia i uprawiania performatyki jest książka „Performatyka. W(y)prowadzenia” (Kraków 2016). Odrębny przedmiot jego zainteresowań zajmuje twórczość i idee Jerzego Grotowskiego. W latach 2010-2013 był dyrektorem programowym Instytutu im. J. Grotowskiego we Wrocławiu. Należał do zespołu redakcyjnego „Tekstów zebranych” Jerzego Grotowskiego (Warszawa 2012). Jest autorem popularnej biografii artysty „Grotowski. Przewodnik” (Wrocław 2009), wydał też dwie monografie poświęcone jego wczesnym przedstawieniom: „Grotowski. Profanacje” (Wrocław 2015) i „Farsy-misteria” (Wrocław 2018). Zajmuje się także interpretacją dramatu (m.in. książka „Sceny z życia dramatu”, Kraków 2004). Wspólnie z Ireneuszem Guszpitem przygotował edycje pism teatralnych Juliusza Osterwy („Przez teatr - poza teatr”, Kraków 2004; „Antygona, Hamlet, Tobiasz…”, Kraków 2007). W 2014 zastępca dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Od 2014 wraz z Wojciechem Dudzikiem jest redaktorem naczelnym internetowej Encyklopedii Teatru Polskiego. Należy do redakcji pisma „Polish Theatre Journal”; od 2016 jest redaktorem naczelnym pisma „Performer” (założonego z jego inicjatywy w 2011). Od jesieni 2016 współpracuje jako krytyk teatralny i publicysta z „Tygodnikiem Powszechnym”.  

Jacek Głomb - reżyser teatralny i filmowy, od 1994 r. dyrektor Teatru Modrzejewskiej w Legnicy. Jako artysta odwołuje się do tradycji polskich scen alternatywnych lat 70., za najważniejsze uznając mówienie do współczesnych ludzi o współczesnych problemach. Jego teatr jest niepokorny, zaangażowany politycznie i społecznie, często realizowany w obiektach niekonwencjonalnych, zdegradowanych fizycznie i kulturowo. Wiceprezes zarządu Związku Pracodawców – Unia Polskich Teatrów. Działacz społeczny, zajmuje się aktywizacją i wspieraniem społeczności lokalnych. Założyciel Fundacji „Naprawiacze Świata”. Za swoją działalność, m.in. na rzecz mniejszości narodowych, otrzymał  Europejską Nagrodę Obywatelską. Jako reżyser był wielokrotnie doceniany. Laureat Nagrody im. Konrada Swinarskiego za reżyserię „Ballady o Zakaczawiu”. Cztery z jego przedstawień zostały przeniesione do telewizji, dla której zrealizował też widowisko muzyczne Kwiaty polskie. W 2008 roku nakręcił film fabularny „Operacja Dunaj”, którego światowa premiera odbyła się na festiwalu w Karlowych Warach. Autor biograficznej książki o Janie Bielatowiczu - emigracyjnym pisarzu pochodzącym z Tarnowa - „Zielony Jasiek”. Razem z Krzysztofem Kopką i Maciejem Kowalewskim napisał „Balladę o Zakaczawiu” - jednej z dzielnic Legnicy. W styczniu tego roku została wydana  książka, „Życie niedokończone” z Lechem Raczakiem rozmawiał Jacek Głomb.

 

LINKI:

https://www.chorea.com.pl/pl/projekty/przestrzenie-sztuki-2021/

https://www.chorea.com.pl/pl/projekty/przestrzenie-sztuki-2022/

 

Wydarzenie realizowane w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2022.
Projekt "Przestrzenie Sztuki" jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
Projekt "Przestrzenie Sztuki" dofinansowano ze środków budżetu państwa.
Projekt "Przestrzenie Sztuki" dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi.