Bilety

Strona główna / Bilety
18:30
KONGRES FUTUROLOGICZNY

Teatr Czytelni Dramatu / reż. Daniel Adamczyk | Polska

18:00
Romans

reż. Natalia Sakowicz | Polska

19:00
Po drugiej stronie

Fundajca Jubilo / reż. Diego Pileggi | Polska

19:00
Gęstość zaludnienia. Historia wybuchu

Teatr KANA / reż. Krzysztof Popiołek | Polska

20:00
Bovary

| POLSKA PREMIERA | Fun­da­cja od Wscho­du do Za­cho­du / Gost­ner The­ater / reż. Jo­an­na Le­wic­ka | Polska/Niemcy

13:00
Sklep z dobrym humorem

Teatr CHOREA - Grupa Dziecięca / koncepcja: Joanna Filarska / reż. Paweł Głowaty & Dzieci | Polska | *Spektakl tłumaczony na Polski Język Migowy (PJM)

19:00
Lem vs. P.K. Dick

Teatr Łaźnia Nowa / reż. Mateusz Pakuła | Polska

 

*Miejsca są nienumerowane

 

 

 

ZAREZERWUJ KARNET - FROMULARZ REZERWACYJNY

 

Ulgowy / 185 PLN

Normalny / 255 PLN

*Karnet nie obejmuje premiery spektaklu "Ragnarok" oraz "Warsztatów pieśni ukraińskich"

*Widzowie, którzy zakupili karnet muszą wypełnić FORMULARZ REZERWACYJNY

  


ZAREZERWUJ BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI - FORMULARZ REZERWACYJNY

 

19 sierpnia 2022 / Piątek

19:00
Spektakl "Ragnarok" / PREMIERA

Fabryka Sztuki w Łodzi / Teatr CHOREA / Carte Blanche / reż. Adrian Bartczak

*Spektakl tłumaczony na Polski Język Migowy (PJM)

 

21 sierpnia 2022 / Niedziela

20:00
Koncert "IMPERIUM DELENDA EST"
Teatr Łesi Ukrainki we Lwowie / reż. Dmytro Zakhozhenko

 

22-23 sierpnia 2022 / Poniedziałek-Wtorek

16:00-20:00
"Warsztaty pieśni ukraińskich"
Prowadzenie: Zoryana Dybovska

 

23 sierpnia 2022 /Wtorek

19:00
Spektakl "Ragnarok"| Polska/Norwegia
Fabryka Sztuki w Łodzi / Teatr CHOREA / Carte Blanche / reż. Adrian Bartczak

 

26 sierpnia 2022 / Piątek

18:00
Spektakl "Głód"
Teatr pod Fontanną / reż. Janusz Stolarski

*Spektakl tłumaczony na Polski Język Migowy (PJM)

 

27 sierpnia 2022 / Sobota

18:00
Spektakl "Złota nić" / PREMIERA
Teatr CHOREA - Grupa Senioralna i Młodzieżowa / reż. Janusz Adam Biedrzycki, Wiktor Moraczewski, Magdalena Paszkiewicz

*Spektakl tłumaczony na Polski Język Migowy (PJM)

20:00

Kon­cert "Lit­tle Thun­der. Św. Ka­ta­rzy­na ze Sie­ny" | Pro­jekt mię­dzy­na­ro­do­wy

War­szaw­skie To­wa­rzy­stwo Sce­nicz­ne / reż. Ju­lian­na Blo­od­go­od

 

*Miejsca są nienumerowane

 

 

WSTĘP WOLNY

 

19-28 sierpnia 2022 / Piątek - Niedziela

Wystawa "Abstrakcje. Początek Nowego Świata"
Koncepcja: LAAF - Lodz Abstract Art Festival

Czas otwar­cia: 19.08. *18:00-22:00 / 20.08. *12:00-21:00 / 21.08. *12:00-20:00 / 22,23,24.08. *15:30-19:00 / 25.08. *15:30-21:00 / 26,27.08. *12:00-20:00 / 28.08. *12:00-19:00

 

19 sierpnia 2022 / Piątek 

21:00
Impreza otwarcia RPS
Set muzyczny "Drama Lama Beat" / DJ Dellyon

 

20 sierpnia 2022 / Sobota

21:00
Koncert zespołu Oratnitza

 

21 sierpnia 2022 / Niedziela

11:00-14:00
Panel dyskusyjny "Ekologie kultury"
*Pa­nel dys­ku­syj­ny tłu­ma­czo­ny na Pol­ski Ję­zyk Mi­go­wy (PJM)

18:00
Spektakl "Romans"
**Wydarzenie online
Miejsce: www.youtube.com/user/ChoreaTheatre
Dostęp: bezpłatny / film do­stęp­ny przez 24 go­dzi­ny od pu­bli­ka­cji


24 sierpnia 2022 / Środa
19:00
Spektakl "Po drugiej stronie"
**Wydarzenie online
Miejsce: www.youtube.com/user/ChoreaTheatre
Dostęp: bezpłatny / film do­stęp­ny przez 24 go­dzi­ny od pu­bli­ka­cji

 

25 sierpnia 2022 / Czwartek

21:00
Koncert zespołu Polski Piach
Festiwal LDZ Alternatywa

 

27 sierpnia 2022 / Sobota

12:00-14:00
Spotkanie “Włącz się!" - sieciowanie teatrów niezależnych

16:30
PREMIERA książki “Rodowicz-Teatr-Droga”
Spotkanie autorskie z Dariuszem Kosińskim i Tomaszem Rodowiczem

 

28 sierpnia 2022 / Niedziela

ok. 20:00
Impreza zamknięcia RPS

 

 

WAŻNE INFORMACJE!

  

  • REZERWACJA BILETÓW / KARNETÓW / BEZPŁATNYCH WEJŚCIÓWEK

System rezerwacji biletów, karnetów i bezpłatnych wejściówek na wydarzenia festiwalowe prowadzimy:

1. Przez internetowy FORMULARZ REZERWACYJNY / od 19 lipca 2022

- Po wypełnieniu formularza wyświetla się komunikat, który jest potwierdzeniem dokonania rezerwacji.

- Nie wysyłamy osobnej wiadomości e-mail potwierdzającej rezerwację.  

2. Telefonicznie / od 19 lipca 2022

- Pod numerem telefonu: +48 506 103 207, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-16:00.

 

 

  • ZAKUP BILETÓW I KARNETÓW / ODBIÓR BEZPŁATNYCH WEJŚCIÓWEK

System sprzedaży biletów i karnetów / odbioru wejściówek na wydarzenia festiwalowe, prowadzimy: 

1. Internetowo / dotyczy biletów / od 19 lipca 2022

- Za pośrednictwem portalu e-wejściowki.

- Klikając przycisk KUP BILET na stronie www.retroperspektywy.com.

2. Stacjonarnie / dotyczy biletów, karnetów i wejściówek / od 19 do 28 sierpnia 2022 

- W biurze festiwalowym, w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3, w trakcie trwania festiwalu.

Otwarcie biura: godzina przed rozpoczęciem pierwszego wydarzenia

Zamknięcie biura: godzina rozpoczęcia ostatniego wydarzenia

 

 

  • UWAGA! 

*Płatność za bilety i karnety nabywane w biurze festiwalowym przyjmujemy wyłącznie gotówką.

*Do zakupu biletów i karnetów ulgowych upoważnione są osoby niepełnoletnie (do 18 roku życia), uczniowie, studenci, emeryci, renciści, osoby z niepełnosprawnościami, osoby powyżej 80 roku życia oraz osoby objęte ulgą ustawową.

*Karnety upoważniają do wejścia na wszystkie wydarzenia festiwalowe, z wyjątkiem premiery spektaklu "Ragnarok" oraz "Warsztatów pieśni ukraińskich".

*Widzowie, którzy zakupili karnet muszą wypełnić FORMULARZ REZERWACYJNY.