BAWIALNIA w Fabryce Sztuki fot. Iwona Baczyk Pracownia Fotograficzna1
BAWIALNIA w Fabryce Sztuki fot. Iwona Baczyk Pracownia Fotograficzna2 2
BAWIALNIA w Fabryce Sztuki fot. Iwona Baczyk Pracownia Fotograficzna2
Strona główna / Wydarzenia / Bawialnia / BAWIALNIA. Kreatywna Przestrzeń dla Dzieci

BAWIALNIA. Kreatywna Przestrzeń dla Dzieci

"BAWIALNIA. Kreatywna Przestrzeń dla Dzieci"

 

Miejsce: Sala B_101 w Art In­ku­ba­to­rze w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3

Harmonogram otwarcia "BAWIALNI":

19 sierpnia 2022 / piątek / godzina: 18:00-21:30 / animacje w godzinach: 18:30-21:00
20 sierpnia 2022 / sobota / godzina: 17:30-21:30 / animacje w godzinach: 18:30-21:00
21 sierpnia 2022 / niedziela / godzina: 10:30-21:00 / animacje w godzinach: 18:00-20:00
23 sierpnia 2022 / wtorek / godzina: 18:00-21:00 / animacje w godzinach: 19:00-20:30
24 sierpnia 2022 / środa / godzina: 18:00-21:00 / animacje w godzinach: 19:00-20:30
25 sierpnia 2022 / czwartek / godzina: 18:00-21:30 / animacje w godzinach: 19:00-21:00
26 sierpnia 2022 / piątek / godzina: 17:45-22:30 / animacje w godzinach: 18:00-22:00
27 sierpnia 2022 / sobota / godzina: 10:30-20:00 / animacje w godzinach: 18:00-19:00
28 sierpnia 2022 / niedziela / godzina: 10:30-21:30 / animacje w godzinach: 19:00-20:30

Wstęp w czasie prowadzenia zabaw animacyjnych: 20 zł za dziecko / opłata dotyczy opieki nad dzieckiem i udziału dziecka w zabawach animacyjnych, podczas trwania jednego spektaklu / konieczna wcześniejsza rezerwacja miejsc

Wstęp poza czasem prowadzenia zabaw animacyjnych: wolny, bezpłatny / dzieci muszą pozostawać pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów / bez konieczności rezerwacji miejsc

Wiek dzieci: 5-11 lat  

 

INFORMACJE O BAWIALNI:

Masz dziecko i myślisz, że aktywne życie kulturalne nie jest dla Ciebie? Nic bardziej mylnego! Podczas trwania tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy 2022 możesz obejrzeć spektakl, podczas gdy twoje dziecko będzie kreatywnie spędzać czas pod opieką doświadczonych animatorek i animatorów teatralnych, biorąc udział w przeróżnych zabawach. 

Zapraszamy rodziców z dziećmi w wieku od 5 do 11 roku życia. Koszt opieki nad jednym dzieckiem podczas trwania spektaklu (wyłączając koncerty i warsztaty) wynosi 20 zł. Liczba miejsc jest ograniczona (max. 15 dzieci w grupie). Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc. Zapraszamy do "BAWIALNI" godzinę przed rozpoczęciem spektaklu, a po odbiór dziecka najpóźniej pół godziny po zakończeniu spektaklu lub rozmowy pospektaklowej. 

 

UWAGA!

Animatorzy opiekują się dziećmi i prowadzą zabawy animacyjne jedynie podczas trwania spektakli. Animatorzy nie opiekują się dziećmi i nie prowadzą zabaw podczas trwania warsztatów i koncertów.

"BAWIALNIA" to przede wszystkim miejsce przeznaczone dla całej rodziny. Wspólnie spędzony czas, to najlepszy prezent dla twojego dziecka. Oddajcie się szaleństwu i zabawom w naszej kreatywnej przestrzeni!

 

WAŻNE INFORMACJE:

  • Teatr CHOREA prowadzi zapisy do "BAWIALNI" od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00-18:00:

- mailowo: koordynator.chorea@gmail.com 

- telefonicznie: +48 506 103 207

  • W tytule maila należy umieścić tytuł “BAWIALNIA. Kreatywna Przestrzeń dla Dzieci”. 
  • W mailu prosimy podać:

- datę i tytuł spektaklu, podczas którego zamierzają Państwo zostawić swoje dziecko w “BAWIALNI”

- dane dziecka (imię, nazwisko, wiek)

- dane rodzica lub dorosłego opiekuna (imię, nazwisko, numer telefonu)

  • Teatr CHOREA mailowo potwierdzi rezerwację miejsca. 
  • System rezerwacji miejsc zamykamy godzinę przed rozpoczęciem spektaklu.
  • Koszt opieki nad dzieckiem i uczestnictwa w animacjach podczas trwania jednego spektaklu wynosi 20 zł za dziecko. Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja miejsc.
  • Wstęp dla dzieci wraz z rodzicami lub dorosłymi opiekunami, poza czasem prowadzenia animacji jest wolny, bezpłatny. Bez konieczności wcześniejszej rezerwacji miejsc.
  • Opłaty za opiekę nad dziećmi przyjmujemy wyłącznie gotówką, w biurze festiwalowym, przed pozostawieniem dziecka w "BAWIALNI".

 

Regulamin “BAWIALNI. Kreatywnej Przestrzeni dla Dzieci"

1. Regulamin "BAWIALNI. Kreatywnej Przestrzeni dla Dzieci" jest wydany przez Stowarzyszenie Teatralne CHOREA, która jest Organizatorem Imprezy pod nazwą: Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2022: POCZĄTEK NOWEGO ŚWIATA, odbywającej się w dniach 19-28 sierpnia 2022 roku, w Fabryce Sztuki w Łodzi.

2. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie "BAWIALNI. Kreatywnej Przestrzeni dla Dzieci", zlokalizowanej w Fabryce Sztuki  w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3.

3. Dzieci mogą korzystać z "BAWIALNI. Kreatywnej Przestrzeni dla Dzieci" wyłącznie:

a) Pod opieką personelu Organizatora, pod którą dzieci pozostawiane są przez rodziców, w czasie trwania animacji.

b) Pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna, w godzinach otwarcia “BAWIALNI. Kreatywnej Przestrzeni dla Dzieci". 

4. Dzieci mogą jeść i pić na terenie "BAWIALNI. Kreatywnej Przestrzeni dla Dzieci", wyłącznie w strefie do tego wyznaczonej. 

5. Na terenie "BAWIALNI. Kreatywnej Przestrzeni dla Dzieci" zabronione jest:

a) wnoszenie własnych napojów gorących,

b) korzystanie ze wszystkich urządzeń w "BAWIALNI. Kreatywnej Przestrzeni dla Dzieci" niezgodnie z ich przeznaczeniem,

c) niszczenie konstrukcji, zabawek oraz elementów wyposażenia "BAWIALNI. Kreatywnej Przestrzeni dla Dzieci",

d) spożywanie alkoholu, wyrobów tytoniowych oraz wprowadzania zwierząt,

c) wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione na terenie "BAWIALNI. Kreatywnej Przestrzeni dla Dzieci".

7. Organizator jest uprawniony do usunięcia z terenu z "BAWIALNI. Kreatywnej Przestrzeni dla Dzieci" osób, które zachowują się niezgodnie z regulaminem, lub które nie przestrzegają poleceń personelu obsługującego "BAWIALNIĘ. Kreatywną Przestrzeń dla Dzieci".

8. Organizator oraz personel obsługujący "BAWIALNIĘ. Kreatywną Przestrzeń dla Dzieci" nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nieprzestrzegających regulaminu.

9. Prawni opiekunowie dzieci korzystających z "BAWIALNI. Kreatywnej Przestrzeni dla Dzieci" ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na osobach i mieniu przez swoje dzieci.

10. W sytuacji, gdy dziecko ulegnie jakiemukolwiek wypadkowi na terenie "BAWIALNI. Kreatywnej Przestrzeni dla Dzieci", animatorzy BAWIALNI zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym zdarzeniu opiekunów prawnych oraz Organizatora.

 

fot. Iwona Bączyk / Pracownia Fotograficzna